Kirjan ja äänitteiden käyttö

Tämä kirja on tarkoitettu osaksi soitonharjoitteluasi. Kirja soveltuu hyvin itseopiskeluun, mutta aivan vasta-alkajille soittotunnit ovat välttämätön apu. Soitonopettajan kanssa pidemmälläkin olevat saavat kirjasta paremman hyödyn, ja siinä esitetyt asiat tulee varmasti oikein ymmärretyksi.

Kirjan harjoitukset voidaan soittaa taustaäänitteen tai  metronomin kanssa. Osaan etydeistä on merkitty nuottien lisäksi myös sointumerkit. Tällöin säestäjän tai bändin kanssa harjoittelu tulee mahdolliseksi. Pilvipalvelusta voit ladata kaikkiin harjoituksiin esimerkkiraidat, jotka nopeuttavat oppimistasi nuottikuvan kanssa. 

 

Jamibändi Kuuntele musiikkia Saksofonin rakenne

Opiskelu

Kirjan soitettavien harjoitusten opiskelu etenee nuottikuvan silmäilystä aina oman soiton nauhoittamiseen ja analysointiin saakka:

 1. Silmäile nuottia.

 2. Tarkista tahtilaji.

 3. Tarkista sävellaji.

 4. Varmista mahdolliset epäselvät sormitukset.

 5. Kuuntele harjoitus ilman soitintasi nuottikuvaa lukien.

 6. Soita harjoitus hitaassa tempossa metronomin kanssa.

 7. Soita harjoitus demoraitojen kanssa (”lead-stemman” kanssa).

 8. Soita seuraavaksi taustaraitojen kanssa, joista ”lead-stemma” puuttuu. 

 9. Nauhoita soittoasi taustaraitojen kanssa.

 10. Analysoi soittoasi ja anna rakentavaa palautetta itsellesi.

 11. Laadi treenisuunnitelmaasi päivittäisiä harjoituksia heikkouksiasi varten.

 12. Vaikka harjoittelu onkin melko totista hommaa, muista myös jamitella ja pitää hauskaa musiikin parissa.

Klarinetisti Klarinetti

Soita aluksi netistä ladattavien esimerkkiraitojen kanssa ja kuuntele harjoituksia myös ilman soitintasi nuottikuvaa lukien. Tämän jälkeen voit haastaa itsesi soittamaan taustaäänitteen kanssa, joista ”lead-stemma” eli oma tuplattu melodiasi puuttuu kokonaan. 

Harjoittelun apuna voit käyttää myös tietokoneohjelmaa tai puhelinsovellusta (esim. Transcribe, Capo, Slomo, jne.), jolla voit hidastaa harjoitusten taustaäänitteitä. Tämänkaltaisilla ohjelmilla voi harjoitusta rajata esimerkiksi vain kahteen tahtiin ja sävellajin vaihtokin on mahdollista äänenlaadun juurikaan kärsimättä.

Edistymisesi kannalta olisi hyödyksi nauhoittaa omaa soittoasi taustaäänitteen kanssa ja kuunnella siitä kehitystä ja treeniä vailla olevat aihealueet. Tutki äänitteestä, mitkä seikat soitossasi ovat kohdallaan ja missä puolestaan olisi parantamisen varaa? Laadi treenisuunnitelma, jossa keskityt heikkouksiesi parantamiseen.

Opiskele Äänenmuodostus-osiota ajan kanssa; muun muassa hengitykseen ja intonaatioon liittyvät seikat on hyvä sisäistää kaikessa rauhassa. Hyvä soitonopettaja auttaa näihinkin liittyvissä kysymyksissä.

Improvisaatioon liittyvää musiikin teoriaa on tähän teokseen sisällytetty tarkoituksella vähän. Ainoa teoreettinen näkökulma esitellään melodia-analyysin yhteydessä. Tällöin melodia on analysoitu sointusävelmerkinnöin, jolloin jokainen sävel on merkitty intervallimerkintänä soinnun perussäveleen nähden. Kyseinen lähestymistapa helpottaa omaksumaan ja ymmärtämään melodista ajattelua funktionaalisessa harmoniassa eli ympäristössä, jossa sointuharmonia esiintyy aina jossakin sävellajissa. Jos tämä tuntuu sinusta vaikealta, älä säikähdä. Musiikin teoriaa ehdit opiskella myöhemminkin.

Rytmi on aina rytmimusiikin ja yhtyesoiton tärkeimpiä elementtejä ja siksi sen hallinta on etusijalla myös improvisoitaessa. Rytmi-osiossa esittelen trioleihin perustuvan kolmimuunteisuuden, joka liittyy erottamattomasti jazzfraseeraukseen ja polyrytmiikkaan. Tämä kirjan osio sisältää paljon harjoituksia, jotka kehittävät sisäistä ”timeasi” eli rytmistä vakautta soitossasi.

Teoksen lopussa olevasta musiikkisanastosta löytyy vieraiden käsitteiden yksityiskohtainen selitys. Liitesivuilla on vasta-alkajia varten sormitustaulukot niin saksofonille, klarinetille kuin huilullekin.

Suuontelo ja ansatsi Puupuhallinsoittimet
Arto Moisala

opi fonia

Oppikirja ja äänitteet perustason puupuhallinsoittajille